Prima pagină » Localizare
Localizarea comunei Slătioara Email
 
Azi, Slătioara, ca unitate teritorial administrativă, este situată în extremitatea vestică a judetului Vâlcea de-a lungul şoselei naţionale ce face legătura între Rm. Vâlcea şi Tg. Jiu, la o distanţă de 10 km de oraşul Horezu (Hurez). La nord com. Sătioara se învecinează cu Vaideenii, la est cu oraşul Horezu şi com. Măldăreşti, la sud cu Stroieştii şi Mateeştii, iar la vest cu Alimpeştii Gorjului.


Este aşezată pe cursul mijlociu al râului Cerna, între Olt şi Olteţ, în partea nordică a Podişului Getic, străjuită de Măgura Slătioarei, (formaţiune anticlinală de vârstă miocenică - 767 m - cu direcţia E-V), iar ca unitate geomorfologică face parte din Subcarpaţii Getici, nucleul depresionar Novaci - Polovragi - Horezu.