Prima pagină » Prezentare
Prezentarea comunei Slătioara - Flora şi fauna Imprimare Email
Index articol
Prezentarea comunei Slătioara
Relieful
Clima
Solul
Flora şi fauna
Resurse naturale
Toate paginile

FLORA şi FAUNA

Vegetatia comunei Slătioara face parte din zona vegetaţiei de deal şi podiş, cu cele două subzone :
- subzona fagului (fagus silvatica),
- subzona stejarului (Quercetum Petraea – Cerris ).
Intâlnim aici alternanţe de păduri de fag cu stejar în amestec cu alte specii de foioase. In lunci, în special în lunca Cernei întâlnim zăvoaie formate din anin (aluctum glutinosae), salcie, plop, iar ca arborete găsim măceşul, socul, sângerul si altele.
Padure de fag SlatioaraVegetatia de pădure abundă de stejar şi de fag care cresc în asociaţie cu mesteacănul, carpenul, paltinul, arţarul, ulmul, salcâmul, iar ca arborete întâlnim alunul, murul, sângerul etc. Vegetaţia ierboasă în locuri deschise este ocupată de păşuni şi fâneţe, lângă acestea întâlnindu-se şi plante higrofile ca ţipirigul, rogozul, iar din vegetaţia spontană găsim pir, lobodă, ştevia, pălămida, tortelul, cicoarea etc.

In ceea ce priveste fauna prezentă pe teritoriul comunei Slătioara, putem face referire la o multitudine de specii de animale şi păsări, îndeosebi cele de pădure, dintre care enumerăm : vrabia (paser domesticus ), presura (emberiza), graurul (sturnus vulgarius), cioara (corvus), coţofana (pica caudanta), ciocârlanul (galeringa cristata), dihorul (mustele putarius), nevăstuica (mustela nivalis), sobolanul (mus decumanus), iepurele (lepus europaueus), vulpea (vulpes), lupul (canis lupus), viezurele (meles), mistreţul, ursul, căpriorul, etc.

Referitor la animalele domestice prezente în arealul Slătioarei, putem enumera oaia, capra, vaca, măgarul, calul precum şi toată gama de păsări domestice indispensabile gospodăriei.
Meleagurile slătiorene sunt vizitate şi de păsările migratoare: cucul (cuculus canosrus), rândunica (irundo rustica), barza, rata şi gâsca sălbatică etc.
In concluzie, toată această zonă este deosebit de bine reprezentată din punct de vedere al florei şi faunei, fapt care conferă un farmec aparte comunei Slătioara.